To takie proste!
Przedszkole Miejskie Nr 12
Strona głowna  /  O przedszkolu
O przedszkolu
 
 

O naszym przedszkolu...

 

 

 

 

 

Nasze Przedszkole

Przedszkole Miejskie Nr 12 usytuowane jest w centrum miasta Sosnowca. Mieści się w wolnostojącym,  jednopiętrowym budynku, otoczone ogrodem, posiada plac zabaw wyposażony w urządzenia ogrodowe, huśtawki, piaskownice. Przedszkole posiada cztery sale zajęć, salę rekreacyjną, kuchnię, szatnię.

 

                               

 

   

 

 

Opiekę merytoryczną i metodyczną nad placówką pełni Kuratorium Oświaty w Katowicach- Delegatura w Sosnowcu i Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.

Do przedszkola uczęszcza 125 dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
 
Dzieci podzielone są na pięć 25 osobowych grup.
Grupa "KUBUSIE" znajduje się w SP Nr 22 w Sosnowcu.
 
 
I grupa "Misie"  
 
 
      
 
 
 
 
II grupa "Puchatki"
 
   
 
 
 III grupa "Kangurki"
 
   
 
 
IV grupa "Tygryski"
 
        
 
 
    V grupa "Kubusie"
 
 
 
 

 

 
 

 

 
KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA
 
MISJA:
Zmierzamy do wychowania dziecka wyposażonego w system uniwersalnych wartości,rozumiejącego siebie i otaczający je świat, chętnego do działania i poznawania tego co nowe, posiadającego wiedze i umiejętności niezbedne do podjęcia nauki w szkole.

 

 

 

WIZJA przedszkola 
 • Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwarta na ich potrzeby.
 • Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.
 • Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.
 • Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości rozwijania umiejętności i kształtowania samodielności oraz wartosci moralnych.
 • Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji.
 • Wszyscy przestrzegaja praw dziecka
 • Rodzice sa partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
 • Przedszkole zatrudnia wykwalifikowana, kompetentną i odpowiedzialna kadrę pedagogiczną.
 • Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.
 • Promuje swoje osiagnięcia i dba o dobrą opinię w środowisku.
 • Stosuje aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiazania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.
 • Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływaja na wysoki poziom pracy
 
 
 
 
Godziny otwarcia
Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku,
w godzinach 6.00 - 17.00
 
 
Śniadanie jest podawane o godzinie 8:45
Obiad podajemy o godzinie 12:00
Podwieczorek o godzinie 13:45
 
Oddział Przedszkolny w SP Nr 22
Śniadanie: 8:30
Obiad: 11:55
Podwieczorek:14:00
Oddział czynny: od 7:00 do 16:00
                                    
 
                         
 
Godziny przyjęć Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 12 w Sosnowcu
Poniedziałek  9.00 - 10.00
Środa 15.00 -  17.00
Piątek 10.00 - 11.00
 
 
Kadra pedagogiczna
Kadrę pedagogiczną tworzy zespół wykształconych i kreatywnych nauczycieli dbających o ciepłą i przyjazną atmosferę w przedszkolu. Nauczyciele posiadają dużą wiedzę i doświadczenie z zakresu wychowania przedszkolnego.
 
Dyrektor Przedszkola:
mgr Maria Kapuścińska
 
Wicedyrektor Przedszkola
mgr Beata Pachoł
 
  
 

                                                                                              

 

 

W Przedszkolu Miejskim Nr 12 działa Rada Rodziców

 

  

                                                                                                                                                                                       

 
 
Personel administracyjno-obsługowy

Opiekę nad dziećmi podczas ich pobytu w przedszkolu wspomagają pozostali pracownicy placówki, dbając o bezpieczeństwo dzieci, porządek na terenie placówki oraz o zapewnienie zawsze świeżych,  zdrowych i pożywnych posiłków.  

 
 
 
 
 

Ostatnia aktualizacja: 2018-09-10